Plisy - cennik

Wśród wszystkich dostępnych na rynku zasłon okiennych, plisy wydają się być jedną z najbardziej eleganckich opcji, z dużym potencjałem dekoracyjnym. Charakteryzują się one zastosowaniem w mechanizmie działania tkaniny, przypominającej swoim kształtem harmonijkę, którą możemy przesuwać w górę, oraz w dół za pomocą dwóch beleczek. Plisy stosować można przy praktycznie każdym rodzaju okien – także w oknach dachowych. Sposób regulacji zaciemnienia pozwala odkryć/zakryć dowolną część okna, na co nie pozwalają tradycyjne rolety.

SZEROKOŚĆ
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
WYSOKOŚĆ 80 100 109 121 130 139 147 156 166 178 187 197 205 215 225
90 103 112 124 134 143 152 161 172 184 194 203 212 221 235
100 106 115 127 138 148 157 167 177 192 201 212 221 232 244
110 109 118 131 142 152 162 172 183 198 209 219 230 240 254
120 112 121 135 146 156 167 177 189 204 215 226 238 249 263
130 115 124 139 150 161 172 183 194 211 222 234 246 257 272
140 118 127 143 154 165 177 188 199 217 229 242 254 265 281
150 121 130 147 158 169 182 193 205 223 236 249 263 274 290
160 124 133 151 162 174 187 198 216 231 243 256 270 283 299
170 127 136 154 166 178 192 203 221 237 251 265 278 291 308
180 130 139 157 170 182 197 208 226 243 257 273 285 300 317
190 133 142 160 174 186 202 213 231 250 266 279 294 309 326
200 137 145 163 178 190 207 218 237 256 273 286 302 317 336
210 140 148 166 183 194 212 223 242 263 279 294 310 325 344
220 143 151 170 187 199 217 228 247 268 285 301 318 333 353

CENY PODANE SĄ W ZŁOTYCH DLA DANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI ROLETY W CM (MIERZY SIĘ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ SAMEJ SZYBY - NIE RAMY OKIENNEJ)

PRZY WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR Z TABELI PRZYJMUJE SIĘ CENĘ DLA PRZEDZIAŁU WYŻSZEGO